İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Asya Asansör Şanlıurfa olarak, insan kaynakları politikamızın temel amacı, şirketimizin hedeflerine ulaşmasında etkili, yetkin, motive ve yüksek performanslı bir çalışan kadrosu oluşturmaktır. Bu politika, aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır:

    Eşitlik ve Adalet: İşe alım, terfi, ücretlendirme, özlük hakları ve iş sonu süreçlerinde eşitlik ve adalet ilkelerine uygun davranmak.

    Yetenek Yönetimi: Çalışanlarımızın yeteneklerini ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak, onların kariyer gelişimlerini desteklemek ve şirketimizin başarısına katkı sağlamak.

    Eğitim ve Gelişim: Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine önem vermek, iş becerilerini ve iş performanslarını arttırmak için sürekli olarak eğitim programları düzenlemek.

    Çalışan Katılımı: Çalışanlarımızın fikirlerini almak, katılımlarını sağlamak ve onların şirketimizin gelişiminde aktif rol almalarını teşvik etmek.

    İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemleri almak.

Asya Asansör Şanlıurfa olarak, insan kaynakları politikamızda eşitlik, adalet, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim, çalışan katılımı ve iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine önem veriyoruz. Bu prensiplere uygun davranarak, yetenekli, etkili, motive ve yüksek performanslı bir çalışan kadrosu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sayede, şirketimizin hedeflerine ulaşmasına ve sektörde lider konumumuzu korumamıza katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.